Nejdůležitějším prvkem PK
jsou pravidelné řečnické tréninky

   Tréninky jsou v malé skupině,
   maximálně do šesti lidí.

 

   Každý trénink trvá 3 hodiny,
   a má vždy tyto 3 části:

 • V první části přednese každý z účastníků svou připravenou řeč, v délce 7 - 10 minut. Ta může být na vlastní "pracovní téma", které člen klubu chce vyladit, anebo je na společné téma, které si skupina zvolila na konci předchozího setkání. Následně dostane každý účastník na svou řeč  přesnou zpětnou vazbu s konkrétními radami, co udělat lépe a jak. Zpětnou vazbu dává lektor i účastníci, protože se díky tomu naučíte své dovednosti i pozorovat a správně vyhodnocovat.
 • V druhé části vás vždy naučím nějakou novou techniku či dovednost, kterou ještě neznáte, nebo potřebujete procvičit. Co konkrétně to bude, vybíráme společně na základě toho, co vám v první části chybělo nebo co vás zrovna zajímá. 
 • Ve třetí části cvičíme nepřipravenou řeč. Vylosujete si náhodné téma a bez přípravy o něm budete mluvit. Cvičíme tím jak svou pohotovost, tak schopnost improvizace a "útěku" z nepříjemného tématu. Především si tím však fixujete ty správné řečnické dovednosti, tak abyste reagovali a mluvili vždy správně a automaticky. Bez přemýšlení. Tato schopnost vám pomůže ve všech životních situacích a vytvořené správné návyky již nezapomenete.

Kde trénink probíhá?

Setkání se konají v mém sídle na adrese:

Podvinný mlýn 44
Praha 9

Je to cca 7 minut chůze od metra Českomoravská,
i od tramvajové zastávky Poliklinika Vysočany.

Pokud pojedete autem, zaparkujte na jednom ze tří modrých P, která jsem vyznačil na mapce vlevo. 

Pozor: celá Praha 9 je zóna,
ale tato tři místa umožňují parkovat volně.

 

Jak to celé funguje?

 • Jakmile dostanu vaši přihlášku, zkontroluji volné místo na trénincích (vždy max. 6 osob), potvrdím vám je a zašlu instrukce k platbě.
   
 • Po přijetí platby dostanete ihned první tři video lekce a tři podrobná tréninková videa (na pevný postoj, gestikulaci rukou a oční kontakt). Je to celkem 6 videí, která si pustíte když máte vy čas a prezentované techniky si v klidu vyzkoušíte. Tolikrát, kolik budete sami potřebovat.
 • Následně, od prvního úterý, které si zvolíte v přihlášce, máte jednou týdně k dispozici tříhodinové aktivní tréninky, kde budete naučené techniky a postupy cvičit před dalšími lidmi a pod mým odborným dohledem. Budete dostávat okamžitou zpětnou vazbu a také profesionální pomoc s věcmi, které vám nepůjdou.
 • Na konci každého setkání se společně domluvíme na tématu na příští týden. Také dostanete emailem obsah dalších lekcí i video tréninky. Tempo, kterým budete lekce procházet je na vás. Nikdy na vás nebudu spěchat ani tlačit. Díky rozdělení vlastní teoretické přípravy a fyzických tréninků je tato metoda vhodná jak pro pomalé začátečníky, tak pro ambiciózní profesionály.

Kdy se potkáme?

Tréninky se konají každé úterý večer a to od 18 do 21 hodin.

Pozor: účast je nutné objednat dopředu, není možné přijít jen tak "naslepo". Viz: Ceník a přihláška

Časté otázky

 • Co když mám fakt trému a bojím se jít na první trénink?
  První tři lekce pro zvládnutí své trémy a řeči těla dostanete ještě před konáním prvního tréninku, takže tam už jdete trochu připraveni. A především jdete do bezpečného a podporujícího prostředí. Mezi lidi, kteří si procházejí stejným procesem a pocity, jako vy. Pokud by i toto bylo pro vás málo, je možné přiobjednat individuální sezení jen s lektorem, ještě před počátkem členství v klubu.
 • Co když některý trénink vynechám?
  Nic se neděje. Přijdete sice o řeči ostatních, ale téma týdne dostanete emailem a pokud jej nacvičíte, můžete následující týden přednášet dvakrát a dostat dvojnásobnou zpětnou vazbu. Obsah lekcí i tréninková videa dostanete stejně, ať už jste na tréninku byli či nikoliv.
 • Jsou všichni na tréninku na stejné úrovni?
  Záměrně nejsou. Je to vymyšleno tak, že video lekce dostává každý postupně dle toho kdy začal, ale fyzická setkání jsou společná. Mají vždy stejný formát a cíleně využíváme toho, že se začátečníci inspirují od zkušenějších a ti zkušenější se učí dávat začínajícím zpětnou vazbu a pomoci jim. 
 • V čem je Prezentační klub lepší než normální kurz?
  Především ve vynucené pravidelnosti a pak v celkovém množství praxe, kterou dostanete. Na normálním kurzu se něco naučíte, ale pokud to nebudete aktivně používat, nestane se z toho automatický návyk a časem to zapomenete. V Prezentačním klubu tu nově získanou dovednost po dobu několika týdnů opravdu pravidelně cvičíte, zlepšujete a správné návyky si zafixujete. 
   
 • Je možné toto kombinovat s individuálním tréninkem?
  Ano, a je to dokonce běžné. Nejčastěji to má podobu první osobní konzultace před začátkem členství, kde posoudíme aktuální stav dovedností a pak druhého individuálního setkání poté, co vaše členství skončilo. Tam sestavíme plán dalšího rozvoje a naučím vás i věci mimo záběr prezentačního klubu, například obchodní telefonování a podobně.
 • Chci aby mi to zaplatila firma. Je možné dostat fakturu a nějaký certifikát?
  Samozřejmě. Fakturu dostanete vždycky, certifikát o absolvování vystavím na požádání.
 • Fakt to funguje?
  Ano a to náramně. Prezentační a řečnické dovednosti je totiž nejlepší učit stejně jako cizí jazyk. Postupně a po jednotlivých krocích, mezi kterými to dostanete pořádně do krve a hlavně do své praxe. A přesně toho tato metoda dosahuje. Podívejte se na mé reference.
 • Co když mám další otázky?
  Zavolejte, nebo mi napište email. Kontakty jsou úplně dole.

Jdete do toho s námi?